Anläggningen 2024

Medlem i föreningen använder anläggningen kostnadsfritt mot att man gör sina medlemsinsatser. Medlemsinsatser kan exempelvis vara att: vara funktionär på våra tävlingar och arrangemang, hjälpa till på arbetsdagar, vara lagledare, klippa gräs, sälja Newbody eller annan försäljning, arrangera träningar i klubbens regi osv.

Kontakta styrelsen om du har funderingar på vad du kan hjälpa till med!

 

Anläggningsavgift säsong  2024: 2000 kr/ekipage. Anläggningsavgift betalas via swich till 123 026 79 22 – Dyltabruk ryttarförening. Ange i meddelande: säsong 2024 och ditt namn och fullt personnummer

 

Anläggningsavgift enstaka tillfälle ex. vid träning för klubbens tränare: 150kr/ekipage

Anläggningsavgift betalas via swich till 123 026 79 22 Dyltabruk ryttarförening. Ange i meddelande: datum, tränare, ditt namn och fullt personnummer

 

Hyra av hela anläggningen: 1500kr för banorna. Kontakta styrelsen för mer utförlig offert.