Vi har regelbundet träning för olika tränare i sportkörning

Kommande träningar 2024 är:

11 februari 09.00-14.00 Kvinnersta Dressyr/ töm/ körträning för Karin Söderkvist

10 mars kl.12.00-17.00 Kvinnersta Dressyr/ töm/ körträning för Karin Söderkvist

7 april ute i Ervalla på vår anläggning Dressyr/ töm/ körträning för Karin Söderkvist

Titta på evenemangen på FB för att få mer information om de olika tillfällena