Styrelse 2024

Ordförande: Ann-Louise (Lisa) Stolt

Vice ordförande: Caroline Sjöberg

Kassör: Catherine Bragner

Ledamöter: Linda Winestrand, Sirke Karlsson, Frida Johansson och

Charlotte Mårtensson

Suppleanter: Barbro Holm, Nina Jonsson

Ungdomsrepresentanter: Meeri Karlsson och Mathilda Winestrand