Tävling

Träning och tävlingspolicy Dyltabruks Ryttarförening

Som grund för all tävlingsverksamhet gäller Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR)
vilket innebär att man ska ha koll på TR och hålla sig uppdaterad med de ändringar som görs. Följande
punkter, som till stor del ingår i TR , vill vi särskilt betona.

 

Horsemanship

 • Visa gott omdöme vid hantering av hästen
 • Ha en god hästhållning
 • Ha en attityd som sätter hästens välbefinnande i centrum

Sportmanship

 • Uppträda korrekt mot medtävlare, lagledare, föräldrar, arrangörer osv.
 • Korrekt uppträdande gäller även hur man uttrycker sig på Internet (tex Facebook, Instagram, Twitter
  mm).
 • Följa TR.
 • Att hästen är i tävlingsmässigt skick och tränad för aktuell tävling
 • Alltid vara medveten om att jag representerar föreningen och är klubbens ”reklampelare”

Ryttarens (målsmans) ansvar

 • Fullfölja sin medlemsinsats
 • Före anmälan till tävling kontrollera sin egen och hästens kvalifikation
 • Uppfylla de förpliktelser han/hon åtagit sig i och med anmälan till tävlingen, bla erläggande av
  anmälningsavgift
 • Följa TR, tävlingsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar utfärdade av tävlingsledningen
 • Förvissa sig om att hästen inte fått, och själv inte ta, otillåtna medicinska preparat eller medicinsk
  behandling före start.
 • Att medlemsavgiften är betald före lösandet av tävlingslicens

Lagtävlingar

Kontakta styrelsen om du som medlem vill skapa ett lag inom någon av ridsportens grenar.

Svenskt Mästerskap

DRF stöttar individuellt deltagande i Svenskt Mästerskap med summa som styrelsen beslutar om
förutsatt att ryttaren fullgjort sin medlemsinsats.

Tränings- och tävlingsbidrag

Bidrag för träning och tävling kan betalas ut om styrelsen anser att klubbens ekonomi tillåter det.
Ansökan ska ske senast den 1/12 innevarande år, sänds till charlotteakerlind.ck@gmail.com
Information om medlemsinsats hittar du i vårt dokument om medlemsinsats, finns på vår hemsida.

Träningsbidrag

Medlem som fullgjort sin medlemsinsats och även under nästkommande år avser att vara medlem i
DRF kan få ett bidrag på 500 kr för träning inom ridsportens grenar.

För att erhålla träningsbidrag måste medlem

 • Lämna in blanketten ”Ansökan om träningsbidrag” som ska vara signerad av tränare, godkänd
  av DRF. Blankett finns på hemsidan
 • Genomfört sin medlemsinsats
 • Delta vid årsmötet

Tävlingsbidrag (licensbidrag)

Licensierad ryttare som fullgjort sin medlemsinsats och även under nästkommande år avser att tävla
för DRF kan få ett bidrag på 500 kr.

 • För att erhålla tävlingsbidrag måste medlem
 • Ha genomfört minst tio starter i valfri gren inom ridsporten, där fälttävlan räknas som två
  starter
 • Gör utskrift på dina tävlingar från TDB och skicka till vår kassör.
 • Genomfört sin medlemsinsats
 • Delta vid årsmötet

Genom att lösa tävlingslicens accepterar licensierad ryttare eller dennes målsman att följa
föreningens tävlingspolicy samt genomföra sin medlemsinsats.

Ryttare som inte följer DRF:s tävlingspolicy är inte berättigad till ovanstående bidrag, och får inte lösa tävlingslicens hos DRF följande år.